HANGÁREK

NOVÁ PLZEŇSKÁ DĚTSKÁ SKUPINA

v SeneCura SeniorCentru pod Papírnou

OD DUBNA 2018

VÍTEJTE U NÁS

Vaše dítě je tím nejcennějším, co máte, proto je důležité pečlivě promyslet, kam bude každý den docházet, v jakém prostředí se bude pohybovat a hrát si, co a kdo na něj bude mít denně vliv. Začněte své dítě připravovat na úspěšnější vstup do života již nyní, v naší DS HANGÁREK.

DOTACE EU

PROČ PRÁVĚ HANGÁREK?

Drazí rodiče,

v malebné lokalitě pod plzeňskou Papírnou (s dobrou dostupností i možností parkování) Vás v moderním prostředí plzeňského domova pro seniory SeneCura SeniorCentrum přivítají příjemné prostory naší nové DS HANGÁREK.

Našim chráněncům ve věku 2 – 6 let nabízíme individuální láskyplný přístup a kreativní vzdělávací program s mezigeneračním přesahem.  Hlavními cíli našeho nadstandardního projektu jsou jak kvalitní kompletní vývoj dítěte spojený se spoustou zábavy, tak i posílení soužití odlišných generací. HANGÁREK bude v rámci své činnosti také systematicky a inovativně vyučovat cizí jazyky, v praxi uplatňovat Montessori prvky, a ve spolupráci s našimi patrony bude pro děti celoročně realizovat program přesahující představy “klasických školek”. Na vycházkách do klidného okolí při řece Radbuze povedeme děti k lásce a úctě k přírodě a pohybu v ní, v areálu mají děti svou zahrádku, a variabilní kreativní prostor na hraní a poznávání.

A proč se jmenujeme právě HANGÁREK? Jde o symbol, kterému jsme přizpůsobili i název hlavního programu – Chystáme se vylétnout do světa!  Letadla vnímáme jako jeden z hlavních znaků moderní dynamické doby. Za relativně krátkou dobu nás přenesou do míst, kde zažijeme spoustu nových věcí – nasajeme jinou kulturu, naučíme se cizím jazykům, poznáme nové přátele a nové věci. HANGÁREK jako domov pro letadla je tak pro nás synonymem místa osobního rozvoje a získávání zkušeností a nových pohledů na svět. Důraz u nás klademe na inovativnost, a věříme, že svět není černobílý, naopak. Svět a život sám je mnohobarevný a má mnoho odstínů. Rádi bychom se pokusili naučit děti tuto skutečnost vnímat a radovat se z ní.

Zavolejte, napište, rádi se s Vámi u nás osobně setkáme.

CHYSTÁME SE VYLÉTNOUT DO SVĚTA

Náš komplexní program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, má mezigenerační přesah a jeho obohacen o Montessori prvky. Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické (Dítě a jeho tělo), psychologické (Dítě a jeho psychika), interpersonální (Dítě a ten druhý) – se zaměřením na mezigenerační komunikaci, sociálně-kulturní (Dítě a společnost) a environmentální (Dítě a svět).

Vaši nejdražší si s námi v moderním přátelském prostředí plzeňského SeneCura SeniorCentra užijí ty nejlepší „Hangárkové radovánky“!

Poslední aktuality

Děkujeme za podporu

Kontaktujte nás

Mgr. Barbora Krausová
předseda spolku Hangar 1, z. s.
vedoucí projektu

+420 774 557 975