Blog Post

Nová plzeňská dětská skupina s mezigeneračním přesahem

Nová plzeňská dětská skupina s mezigeneračním přesahem

První plzeňská dětská skupina s mezigeneračním přesahem
PLZEŇ – V dubnu 2018 byl v Plzni zahájen provoz nové dětské skupiny, která díky svému nekonvenčnímu zázemí přímo v moderním SeneCura SeniorCentru Plzeň (pův. Domov seniorů Anavita Plzeň) pod Papírnou nabízí svým chráněncům kromě kreativního vzdělávacího programu také pravidelné mezigenerační aktivity.

Hlavními cíli tohoto nadstandardního projektu jsou jak kvalitní kompletní vývoj dítěte, tak i posílení soužití odlišných generací. Děti a senioři se díky spolupráci DS HANGÁREK a SeneCura SeniorCentra stali sousedy, a tato blízkost všem umožňuje mít společné zážitky.

„Pro podporu mezigenerační komunikace jsme se rozhodly poté, co jsme se inspirovaly dlouholetými úspěšnými zahraničními projekty (Japonsko, USA, Rakousko aj.). Zaujal nás její pozitivní vliv – jak z hlediska psychického, tak i fyzického –  na obě skupiny. Je to ale křehký led, zatím v úzké spolupráci s aktivizačními pracovníky postupujeme velmi opatrně a snažíme se najít soulad,” uvedly vedoucí DS Mgr. Soňa Kratochvílová, a vedoucí projektu a předseda spolku Hangar 1, z. s., Mgr. Barbora Krausová.

Patrony DS HANGÁREK jsou malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel a publicista Josef Ladislav Jícha, hokejista Ryan Hollweg, MVDr. Dagmar Caltová, MUDr. Pavla Koželuhová, a floristka Petra Kohoutová.