Den v Hangárku

Den v Hangárku

HANGÁREK je otevřen od pondělí do pátku 7.00 – 16.30 a nabízí dva
programy – celodenní  (7.00 – 16.30) a dopolední (7.00 – 12.30). Děti
přicházejí v čase 7.00 – 8.30, vyzvedávání dětí je možné při dopoledním
programu 12.30 – 13.00, při celodenním 15 – 16.30. V případě potřeby
vyzvednutí dítěte před odpolední svačinkou Vám ji rádi zabalíme s sebou.

Program je variabilní vzhledem k počasí.

7.00 – 8.30 otevírací doba školky (hry a povídání přizpůsobeno konkrétním přáním a potřebám dítěte)
8.45 – 9.15 ranní rituál s prvky zdravé tělesné výchovy a jógy s tradičními i netradičními pomůckami
9.15 – 9.45 dopolední svačinka
9.45 – 11.30 dopolední činnosti – organizovaná skupinová práce zaměřená
na rozvoj určité oblasti – střídání činností hudebních, výtvarných, tělesných, dramatických i pracovních, vč. jazykohrátek, a pobyt venku + aktivizační setkání se seniory dle domluvy
11.45 – 12.30 oběd – osvojování základních pravidel stolování, samostatnosti a hygienických návyků
13.00 – 14.30 odpočinek – pohádky, ukolébavky (respektujeme individuální
potřebu spánku)
14.30 – 15.00 odpolední svačinka
15.00 – 16.30 odpolední volná hra vč. jazykohrátek (opakování) +
aktivizační setkání se seniory dle domluvy